Regulamin

Regulamin Hip Hop Spot:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Hip Hop Spot, mieszczącego się w Katowicach przy ul. Warszawskiej 25a
 2. Z usług prowadzonych na sali tanecznej Hip Hop Spotu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, jak i kobiety w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny poinformować o tym fakcie instruktora oraz skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 4. Korzystający z usług sali tanecznej Hip Hip Spot są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem sali tanecznej Hip Hop Spot, podpisanie Formularza osobowego oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty za zajęcia.
 5. Hip Hop Spot nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych.
 6. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet ważny – 28 dni od daty zakupu.
 7. Po przyjściu do Hip Hop Spot należy obowiązkowo zgłosić się do recepcji w celu potwierdzenia posiadania karnetu
 8. Na sali tanecznej bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do Hip Hop Spotu – z czystą podeszwą.
 9. Hip Hop Spot zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora.
 10. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu
 11. Na terenie STUDIA obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.

Regulamin Ogólny sklepu internetowego Hip Hop Spot

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. TOWARY SPRZEDAWANE W SKLEPIE Hip Hop Spot.

3. WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW W SERWISIE Hip Hop Spot.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6. WARUNKI DOKONANIA ZWROTU LUB REKLAMACJI W SKLEPIE

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.2.

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu usprawnić i ułatwić kontakt klienta z sprzedającym oraz ułatwić zakup towarów.

1.3.

Definicje:

1.1.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie

1.2.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.3.

KLIENT – Osoba chcąca dokonać zakupu w serwisie internetowym lub skorzystać z usługi mobilnej.

1.4.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz zakupywana przez klienta u sprzedającego

1.5

1.6.

2. TOWARY SPRZEDAWANE W SKLEPIE Hip Hop Spot.

1.1 

– Odzież typu: koszulka z nadrukiem, bluza z nadrukiem.

3. WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW W SERWISIE

– Towar zakupiony przez sklep online zostaje wysłany w sytuacji zaksięgowania pieniędzy na koncie podanym na stronie internetowej.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

– Płatności w serwisie Hip Hop Spot wykonywane są poprzez serwis PayU lub przelew na konto bankowe podane na stronie internetowej z wszystkimi danymi potrzebnymi do przelewu.

– Płatności podczas dostarczenia towaru do rąk własnych odbywa się gotówkowo (brak możliwości płatności kartą)

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

-Wszystkie towary wysyłane lub dostarczane przez Hip Hop Spot wysyłane są do 7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe,

– Płatności podczas dostarczenia towaru do rąk własnych odbywa się gotówkowo

– Towar wysyłany pocztą lub kurierem (czas dostawy uzależniony od przewoźnika)

– Wszystkie koszta wysyłki oraz ceny za towary zamieszczone są na stronie www.hiphopspot.pl w platformie zakupowej (ceny te mogą ulegać zmianie w zależności od cen firm kurierskich zazwyczaj nie dłużej niż 72h)

6. WARUNKI DOKONANIA ZWROTU LUB REKLAMACJI W SKLEPIE

– Towar zakupiony w serwisie drogą elektroniczną można zwrócić na adres wysyłki po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub email.

– Towar zakupiony w serwisie można zwrócić do 14 dni jeżeli nie nosi widocznych śladów użytkowania.

– Pakowanie towaru jest dokumentowane aby uniknąć pomyłek oraz problemów z uszkodzonym towarem

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie reklamacje powinny być przekazane telefonicznie lub za pomocą email.

Zamówienia w serwisie realizujemy do 7 dni roboczych