START

Hip Hop Spot

 miejsce, które łączy w sobie wszystkie elementy kultury Hip Hop


  • Regularne zajęcia dla dzieci i młodzieży – indywidualne i grupowe
  • Możliwość skorzystania ze studia nagrań
  • Warsztaty kulturowe dla młodzieży i dorosłych

RUSZYŁY ZAPISY NA ZAJĘCIA